E-Dönüşüm

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU

ESMM

e-Serbest Meslek Makbuzu

E-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt Serbest Meslek Makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

 

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-Serbest Meslek Makbuzu): elektronik belge biçiminde oluşturulmuş Serbest Meslek Makbuzunu, E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması: Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak Serbest Meslek Makbuzunun elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı ifade eder.

 

E-Serbest Meslek Makbuzu bir sonraki gün saat 24:00’e kadar GİB’e raporlanır.

Temiz Kod Yapısı Kullanışlı Arayüz

ESMM

  • Serbest meslek mensupları, mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için e-ortamda belge düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, e-ortamda muhafaza ederek,
  • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na e-ortamda, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) olarak raporlayabilmektedir.

Tüm Cihazlara Uyumluluk

e-SMM Düzenlenmesi ve Teslimi

  • e-SMM çıktısının ıslak imza ile imzalanması yerine, serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip,
  • e-SMM üzerine atılacak ıslak imza yerine geçmek üzere, hazır imzalı olarak düzenlenip teslimi de mümkün olmaktadır.

Uygun Fiyat Seçenekleri

Fiyat Politikası

  • Uygun fiyat seçeneklerimizi inceleyebilirsiniz
  • Telefon destek hattımızdan yardım alabilirsiniz