E-Dönüşüm

E-FATURA

E-Fatura modülümüz, ETA:SQL, ETA:V.8-SQL ve ETA:SB versiyonlarımızda yer almaktadır.

e-Fatura

E-Fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.

 

E-Fatura modülümüz aracılığı ile kayıt edilen faturaların, e-Fatura olarak oluşturulması sağlanmaktadır. e-Fatura modülümüzü, zorunluluk kapsamına giren mükellefler veya isteğe bağlı e-Fatura kullanmak isteyen mükellefler kullanabilirler.

 

E-Fatura modülümüz, ETA:SQL, ETA:V.8-SQL ve ETA:SB versiyonlarımızda yer almaktadır.

 

e-Fatura Avantajları?

 

Şirketinizi fatura kaybı, fatura çıktısı alma ve kâğıt masrafı gibi sorunlardan kurtarmayı hedefler. Faturalarınızı dijital ortama taşıyarak zamandan ve iş gücünden tasarruf etmenizi sağlar.
Kâğıt fatura kullanırken fatura başı ödediğiniz masrafları e-Faturaya geçerek kuruşlara düşürebilirsiniz.
Faturalarınızı kendiniz tasarlayabilir, her faturayı farklı tasarlayarak duyuru ve reklamlarınızı faturanız üzerinden yapabilirsiniz.
Fatura arşiviniz 10 yıla kadar saklanır.
İstediğiniz zaman geriye dönük faturalarınıza erişebilirsiniz.
e-Fatura uygulamaları sayesinde, bakım ve güvenlik gibi önemli güncellemeler ile uğraşmadan cep telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan, cihaz sınırlamanız olmadan sürekli güncel ve hızlı işlem yapabilirsiniz.
Fatura sınırlaması yaşamadan toplu olarak fatura gönderimi yapabilirsiniz.

Elektronik Fatura ve e-defter Kullanımında Yeni Düzenleme!

 

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı), yayınladığı tebliğ ile elektronik belge ve e-defter sistemlerinin geniş kitleye hitap etmesi amacıyla 454 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapacağını dile getirmişti. Ekim ayında yayına giren tebliğ ile mükellef sayısının arttırılması ve mükelleflerin kağıt belge düzenlemekten dolayı olağan maliyetlerinde tasarruf edilecek.

Geçiş için ciro sınırı düşürüldü!

2018 yılında ya da sonrasında gelen hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üstü olan mükellefler için e-defter ve elektronik fatura sistemlerine geçiş zorunluluğu geldi.
5 Milyon TL ciro şartını 2018 veya 2019 yılında sağlamış olan mükelleflerin 1 Ocak 2020 tarihinde, 2020 ya da sonrasında gelen dönemde sağlayanların ise ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başından itibaren,Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK‘dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
İhracat faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturaların e-fatura olarak düzenlenmesine ek olarak bavul ticareti kapsamında kağıt üzerinde hazırlanan Özel Faturalar da artık elektronik fatura olarak düzenlenecektir.

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Temiz Kod Yapısı Kullanışlı Arayüz

ETA'da e-Fatura

  •  Bugün bir endüstri standardı olarak kabul edilen ETA Bilgisayar Programları,
    yeni bir döneme geçiş olan e-Fatura sürecinde de,
    kullanıcılarına en uygun, en pratik ve en hızlı e-Fatura çözümünü sunuyor
  • ETA kullanıcıları, ETA:SQL, ETA:V.8-SQL ve ETA:SB versiyonlarındaki
   E-Fatura modülü ile e-Fatura uygulamasına başlayabilirler.
  • e-Fatura uygulamasında özel entegratör yöntemini seçen ETA kullanıcıları,
    faturalama süreçlerini en hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirebilirler.

Tüm Cihazlara Uyumluluk

ETA:MOBİL

  • Root Takibi
  • Ürün Kataloğu oluşturma
  • Boyutlu (Renk/Beden) işlemler
  • Cari bazlı fiyatlar ile işlemler
  • Birden fazla şirkette çalışma imkanı
  • Cari Adres bilgilerine göre harita bilgisi ve konumlama
  • Kullanıcıya özel tanımlama ve yetkilendirme yapılır

Uygun Fiyat Seçenekleri

ETA:SQL,ETAV8:SQL,ETASB,ETA:MOBİL

  • Büyük,küçük,orta ölçekli tüm firmalara uygun fiyat seçenekleri ile
  • Çözüm odaklı sistem seçenekleri
  • Üretim,toptan,perakende ve bir çok sektörde Devlerin tercihi..